Өгүүллийн архив

Цахим шилжилт 2023
Сэдэв Зохиогч Файл
Үндсэн хуралдаан
1

Хурлын эмхэтгэл

Үзэх
Салбар хуралдаан 1: Холбоо, сүлжээ, мэдээллийн аюулгүй байдал
Салбар хуралдаан 2: Цахим шилжилт
Салбар хуралдаан 3: Хиймэл оюун ухаан
Салбар хуралдаан 4: Электрон систем, дохио боловсруулалт
Салбар хуралдаан 5. Тооцоолол, мэдээллийн технологийн хэрэглээ
Салбар хуралдаан 6: Дүрс боловсруулалт