Салбар хуралдааны хөтөлбөр

ММТ2024 Эрдэм шинжилгээний хурлын хөтөлбөр

 

БҮРТГЭЛ

08:30-09:00

Бүртгэл

ШУТИС-ийн Төв номын сан, VI давхар 604 тоот

 

НЭЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

09:00-09:10

Зочид төлөөлөгчдийг танилцуулах

09:10-09:25

Нээлтийн үг хэлэх

Т.Намнан /ШУТИС-ийн захирал/

А.Эрдэнэбаатар /Профессор/ ММТКонсорциумын гүйцэтгэх захирал

09:25- 09:35

ММТ-2024 ЭШХ-ын хөтөлбөрийг танилцуулах, дурсгалын зураг авхуулах

 

ҮНДСЭН ХУРАЛДААН

Хуралдаан даргалагч:  Н.Чулуубанди /ШУТИС-МХТС/     ШУТИС-ийн Номын сан, VI давхар 604 тоот

09:40- 10:05

   

10:05- 10:30

   

10:30-10:55

   

10:55-11:20

   

 

 

 

 

ЗАВСАРЛАГА

11:20-11:30

Завсарлага

ШУТИС-ийн Номын сан, VI давхар 602 тоот

 

САЛБАР ХУРАЛДААН

 

Салбар хуралдаан 1. Кибер аюулгүй байдал

Хурлын дарга: ххххх ШУТИС

Салбар хуралдаан 2.  Холбоо, сүлжээ

Хурлын дарга: хххх  МУБИС

ШУТИС-ийн Номын сан, VI давхар 602 тоот ШУТИС-ийн Номын сан, VI давхар 602 тоот

11:30-11:45

       

11:45-12:00

       

12:00-

12:15

       

12:15-

12:30

       

 

ӨДРИЙН ХООЛНЫ ЗАВСАРЛАГА

13:00-14:00

Өдрийн хоол

ШУТИС-ийн төв байр, I давхар Meal Plus

 

САЛБАР ХУРАЛДААН

 

Салбар хуралдаан 3. Хиймэл оюун ухаан 

Хурлын дарга: ххххх ШУТИС

Салбар хуралдаан 4. Электрон систем, дохио боловсруулалт

Хурлын дарга: ххххх МУИС

 

 

ШУТИС-ийн Номын сан, VI давхар 602 тоот ШУТИС-ийн Номын сан, VI давхар 602 тоот

 

14:00-14:15 

       

14:15-14:30

       

14:30-14:45

       

14:45-15:00

       

 

ЗАВСАРЛАГА

15:20- 15:30

Цайны завсарлага

ШУТИС-ийн Номын сан, VI давхар 602 тоот

 

ҮЗҮҮЛЭН ИЛТГЭЛ

15:30- 16:00

Үзүүлэн илтгэл

ШУТИС-ийн Номын сан, VI давхар 604 тоот

 

САЛБАР ХУРАЛДААН

 

Салбар хуралдаан 5. Тооцоолол, мэдээллийн технологийн хэрэглээ

Хурлын дарга: ххххх СЭЗИС

Салбар хуралдаан 6. Дүрс боловсруулалт

Хурлын дарга: ххххх 

 

 

   

 

16:00-16:15

       

16:15-16:30

       

16:30-16:45

     

3

16:45-17:00 

   

 

4

 

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС