Хурлын сэдэв

ҮНДСЭН СЭДЭВ: КИБЕР АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

 

САЛБАР ХУРАЛДААНУУД:

 

  • Кибер аюулгүй байдал
  • Холбоо, сүлжээ
  • Электрон систем, дохио боловсруулалт
  • Тооцоолол, Мэдээллийн технологийн хэрэглээ
  • Хиймэл оюун ухаан
  • Дижитал конвержинс