Хурлын сэдэв

  

 

Юмсын интернет

 

 

 

 

IoT платформ

IoT шийдэл

IoT сүлжээний архитектур

IoT хөгжүүлэлт

Хиймэл оюун ухаан

Машин сургалт

Гүн сургалт

Компьютерийн хараа

Хиймэл оюуны алгоритмууд

Робот

Холбоо, сүлжээ, мэдээллийн аюулгүй байдал

Холбооны сүлжээний нөөцийн менежмент

Өргөн зурвасын ба Дараа үеийн холбооны технологиуд 

Холбооны сүлжээ зохион байгуулалт ба загварчлал

IoT суурьтай холын ба ойрын зайн технологиуд

Радио давтамж төлөвлөлт ба цахилгаан соронзон зохицол (EMC)

Ногоон МХТ

Электрон систем, дохио боловсруулалт

Компьютерийн хараа

Робот болон автоматжуулалт

Удирдлагын систем

Үйлдвэрлэлийн хэрэгсэл

Дохио боловсруулалт

Дүрс боловсруулалт

Тооцоолол, мэдээллийн технологийн хэрэглээ

Үүлэн тооцоолол

Мобайл тооцоолол

Био тооцоолол

 Ухаалаг харилцаа, холбоо болон сүлжээ

МТ-д суурилсан технологи ба үйлчилгээ

Мультимедиа технологийн хэрэглээ

Ухаалаг тооцоолол ба ухаалаг систем

МТ-ийн нийгэм, эдийн засаг, бизнесийн асуудлууд

Сургалтын салбар: машин сургалт, их өгөгдөл

Машин сургалт, гүн сургалт

Их өгөгдөл, өгөгдлийн шинжилгээ