Хурлын сэдэв

ҮНДСЭН СЭДЭВ: ЦАХИМ ШИЛЖИЛТ

 

САЛБАР ХУРАЛДААНУУД:

 

  • Цахим шилжилт
  • Холбоо, сүлжээ, мэдээллийн аюулгүй байдал
  • Электрон систем, дохио боловсруулалт
  • Тооцоолол, Мэдээллийн технологийн хэрэглээ
  • Хиймэл оюун ухаан
  • Сургалтын салбар: Блокчэйн, цахим шилжилт