Хурлын сэдэв

Үндсэн сэдэв: ФИНТЕК

Салбар хуралдаанууд:

1. Хиймэл оюун ухаан

2. Холбоо, сүлжээ, мэдээллийн аюулгүй байдал

3. Электрон систем, дохио боловсруулалт

4. Мэдээлэл технологийн хэрэглээ

5. Цахим засаглал