Зохион байгуулагч

Ерөнхий зохион байгуулагч:

Санхүү Эдийн Засгийн Их Сургууль

Хамтран зохион байгуулагч:

Монголын Мэдээллийн Технологийн Консорциум

Монгол Улсын Их Сургууль

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль

Ерөнхий ивээн тэтгэгч байгууллага:

 

Хурлын дарга:

Б.Мөнхбаяр /СЭЗИС-ийн ректор/

Орлогч дарга:

Ж.Батхуяг /СЭЗИС-ийн АТСС хариуцсан проректор, доктор, профессор/

Хөтөлбөрийн хорооны дарга:

А. Эрдэнэбаатар /ШУТИС-МХТС, ПХС-ын эрхлэгч, Мэдээллийн Технологийн Консорциумын гүйцэтгэх захирал, профессор/

Хөтөлбөрийн хорооны орлогч дарга:

Ч.Лодойравсал /МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээ, хамтын ажиллагаа хариуцсан дэд захирал, доктор/

Хөтөлбөрийн хорооны нарийн бичгийн дарга:

Д.Болормаа /СЭЗИС-МСМ Тэнхим, доктор, профессор/

Хөтөлбөрийн хорооны гишүүд:
 

Н.Чулуунбанди

ШУТИС-ийн Мэдээлэл, Холбооны Технологийн сургуулийн захирал доктор, дэд профессор

А.Алтангэрэл 

ШУТИС, МХТС, дэд профессор

Ч.Лодойравсал

МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээ, хамтын ажиллагаа хариуцсан дэд захирал, доктор

Н.Баатарбилэг

МУИС-ийн Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургуулийн захирал, доктор, профессор

Н.Оюун-Эрдэнэ

МУИС-ХШУИС, профессор

Ж.Батхуяг

СЭЗИС-ийн Ахисан түвшний сургалт, судалгаа хариуцсан проректор, доктор, профессор

Д.Цэдэвсүрэн

МУБИС, МБУС, дэд профессор

Б.Баянмөнх

АШУҮИС, Доктор (Ph.D)

Б.Ганбат

МУИС-ХШУИС, дэд профессор

Д.Бямбажав

МУИС-ХШУИС, Профессор

Б.Зоригтбаатар

ШУТИС-МХТС, дэд профессор

Б.Отгонбаяр

ШУТИС-МХТС, Профессор

Р.Төрбат

ШУТИС-E-нээлттэй институт, дэд профессор

Ж.Жавзансүрэн

ШУТИС-МХТС

 

Зохион байгуулах хорооны дарга:

Д.Болормаа /СЭЗИС, МСМТ, Профессор/

Зохион байгуулах хорооны орлогч дарга:

А.Ууганбаяр /СЭЗИС-МСМТ, Багш/

Хурал зохион байгуулах хороо:

Н.Саранчимэг

СЭЗИС-МСМТ, Эрхлэгч

Г.Эрдэнэцэцэг

СЭЗИС-МСМТ, Багш

Ц.Гүндэгмаа

СЭЗИС-МСМТ, Багш

Ш.Ганболд

СЭЗИС-МСМТ, Багш

Б.Бат-Оргил

СЭЗИС-МСМТ, Багш

Г.Намужин

СЭЗИС-СУТ, Багш