Зохион байгуулагч

Ерөнхий зохион байгуулагч:

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль

Хамтран зохион байгуулагч:

Монголын Мэдээллийн Технологийн Консорциум

Монгол Улсын Их Сургууль

Ерөнхий ивээн тэтгэгч байгууллага:

 

Хурлын дарга:

Н.Чулуунбанди /ШУТИС-МХТС, захирал, дэд профессор/

Орлогч дарга:

Ж.Жавзансүрэн /ШУТИС-МХТС, дэд захирал, дэд профессор/

Хөтөлбөрийн хорооны дарга:

А. Эрдэнэбаатар /ШУТИС-МХТС, ПХС-ын эрхлэгч, профессор/

Хөтөлбөрийн хорооны орлогч дарга:

Ч.Лодойравсал /МУИС-ХШУИС/

Хөтөлбөрийн хорооны нарийн бичгийн дарга:

Ч.Мөнхнасан /ШУТИС-МХТС, дэд профессор/

Хөтөлбөрийн хорооны гишүүд:

Д.Бямбажав

МУИС-ХШУИС, Профессор

Б.Зоригтбаатар

ШУТИС-МХТС, дэд профессор

Б. Отгонбаяр

ШУТИС-МХТС, Профессор

Н.Оюун-Эрдэнэ

МУИС-ХШУИС, дэд профессор

Б.Ганбат

МУИС-ХШУИС, дэд профессор

Д.Цэдэвсүрэн

МУБИС, МБУС, дэд профессор

Б.Баянмөнх

АШУҮИС, Доктор (Ph.D)

Р.Төрбат

ШУТИС-E-нээлттэй институт, дэд профессор

 

Зохион байгуулах хорооны дарга:

А.Алтангэрэл /ШУТИС, МХТС, дэд профессор/

Зохион байгуулах хорооны орлогч дарга:

Ц.Ганбат /ШУТИС-МХТС, дэд профессор/

Хурал зохион байгуулах хороо:

О.Бат-Энх

ШУТИС-МХТС

Д.Сарангэрэл

ШУТИС-МХТС

Ц.Нямхүү

ШУТИС-МХТС

Ө.Сүх-Очир

ШУТИС-МХТС

Б.Мөнхбуян

ШУТИС-МХТС

С.Өлзийбаяр

ШУТИС-МХТС

Э.Батцэцэг

ШУТИС-МХТС

М.Тунгалаг

ШУТИС-МХТС

Н.Анхбаяр

ШУТИС-МХТС

Э.Баатархүү ШУТИС-МХТС

Ц.Солонго

ШУТИС-МХТС

Г.Мөнхбат

ШУТИС-МХТС