Зохион байгуулагч

Ерөнхий зохион байгуулагч:

Монгол Улсын Их Сургууль

Хамтран зохион байгуулагч:

Монголын Мэдээллийн Технологийн Консорциум

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль

Ерөнхий ивээн тэтгэгч байгууллага:

 

Хурлын дарга:

Н.Баатарбилэг /МУИС-ХШУИС, Захирал, Профессор/

Орлогч дарга:

П. Энхбаяр /МУИС-ХШУИС, Профессор/

Хөтөлбөрийн хорооны дарга:

Д. Гармаа /МУИС-ХШУИС, Профессор/

Хөтөлбөрийн хорооны орлогч дарга:

А. Эрдэнэбаатар /ММТК, Гүйцэтгэх захирал, Профессор/

Хөтөлбөрийн хорооны нарийн бичгийн дарга:

Б. Ганбат /МУИС-ХШУИС, Профессор/

Хөтөлбөрийн хорооны гишүүд:

Н. Оюун-Эрдэнэ

МУИС-ХШУИС, Профессор
А. Батмөнх

ШУТИС-МХТС, Профессор

Б. Отгонбаяр

ШУТИС-МХТС, Профессор
Д. Баттулга

МУИС-ХШУИС, Дэд профессор

Д. Цэдэвсүрэн

МУБИС, МБУС, Профессор

Б. Баянмөнх

АШУҮИС, Доктор (Ph.D)

 

Зохион байгуулах хорооны дарга:

Ч. Лодойравсал /МУИС-ХШУИС, Профессор/

Зохион байгуулах хорооны орлогч дарга:

Б. Сувдаа /МУИС-ХШУИС, Дэд профессор/

Хурал зохион байгуулах хороо:

П. Далайжаргал

МУИС-ХШУИС

Б. Зориг

МУИС-ХШУИС

О. Цэнд-аюуш

МУИС-ХШУИС

Г. Бямбахишиг

МУИС-ХШУИС

Н. Баярсайхан

МУИС-ХШУИС

С. Жамъян

МУИС-ХШУИС

М. Баясгаланцэлмэг

МУИС-ХШУИС