Зохион байгуулагч

 

ЕРӨНХИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ:

Монгол Улсын Их Сургууль

 

ХАМТРАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ:

 

  • Монголын Мэдээллийн Технологийн Консорциум
  • Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль
  • Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль

 

ХУРЛЫН ДАРГА:

 

Д.Бямбажав /МУИС-ХШУИС-ийн захирал, доктор, дэд профессор/

 

ОРЛОГЧ ДАРГА:

 

А.Эрдэнэбаатар /ШУТИС-МХТС, ПХС-ын эрхлэгч, Мэдээллийн Технологийн Консорциумын гүйцэтгэх захирал, доктор, профессор/

 

ХӨТӨЛБӨРИЙН ХОРООНЫ ДАРГА:

 

Б.Ганбат /МУИС-ХШУИС, ЭХИТ-ийн доктор, профессор/

 

ХӨТӨЛБӨРИЙН ХОРООНЫ ОРЛОГЧ ДАРГА:

 

Загарзүсэм /ШУТИС-МХТС, ЭЗНБдарга/

 

ХӨТӨЛБӨРИЙН ХОРООНЫ НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:

 

Б.Наранчимэг /МУИС-ХШУИС, МКУТ-ийн дэд профессор/

 

ХӨТӨЛБӨРИЙН ХОРООНЫ ГИШҮҮД:

Н.Оюун-Эрдэнэ /МУИС-ХШУИС-МКУТ-ийн эрхлэгч/ 

М.Баярпүрэв /МУИС-ХШУИС-ЭХИТ-ийн дэд профессор/ 

Б.Сувдаа /МУИС-ХШУИС-МКУТ-ийн дэд профессор/ 

У.Ганбаяр /МУИС-ХШУИС-ЭХИТ-ийн гэрээт дэд профессор/ 

А.Алтангэрэл /ШУТИС- Мэдээллийн технологийн салбарын эрхлэгч/ 

А.Одгэрэл /ШУТИС-Электроникийн салбарын эрхлэгч/ 

3.Буянхишиг /ШУТИС-Холбооны салбарын эрхлэгч/ 

Д.Болормаа /СЭЗИС-ийн АТС-ийн профессор/ 

Л.Эрдэнэсайхан /СЭЗИС-МСМТ-ийн ахлах багш/ 

Д.Цэдэвсүрэн /МУБИС-ийн СЦШХ-ийн дарга/ 

Р.Мижиддорж /МУБИС-ийн М3Т-ийн дэд профессор/ 

Б.Баянмөнх /Эрүүл мэндийн мэдээлэл технологийн нийгэмлэгийн тэргүүн/

 

ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ХОРООНЫ ДАРГА:

 

Д.Баттулга /МУИС-ХШУИС, ЭХИТ-ийн эрхлэгч, доктор, дэд профессор/

 

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ХОРОО: