Зохион байгуулагч

ЕРӨНХИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ:

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль

ХАМТРАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ

Монголын Мэдээллийн Технологийн консорциум

Монгол Улсын Их Сургууль

ХУРЛЫН ДАРГА:

Н.Чулуунбанди /МХТС-ийн захирал, доктор, дэд профессор/

ОРЛОГЧ ДАРГА:

А.Эрдэнэбаатар /ШУТИС-МХТС, ПХС-Зөвлөх профессор, МТК-ын гүйцэтгэх захиал/

Б.Ганбат /МУИС-МТЭС-ийн захирал, доктор, профессор/

ХӨТӨЛБӨРИЙН ХОРООНЫ ОРЛОГЧ:

Х.Загарзүсэм /ШУТИС-МХТС, ЭНБД/

Д.Болормаа /СЭЗИС Ахисан түвшний профессор/

ХӨТӨЛБӨРИЙН ХОРООНЫ НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:

Т.Амартүвшин /ШУТИС-МХТС, ЭС-ын багш/

ХӨТӨЛБӨРИЙН ХОРООНЫ ГИШҮҮД:

А.Алтангэрэл /ШУТИС-МХТС, МТС-ын эрхлэгч/

Д.Баттулга /МУИС-МТЭС, ЭХИТ-ийн тэнхимийн эрхлэгч /

Б.Баянмөнх /Эрүүл мэндийн мэдээлэл технологийн нийгэмлэгийн тэргүүн/

З.Буянхишиг /ШУТИС-МХТС, ХС-ын эрхлэгч/

П.Жаргалбат /АШУҮИС, ФМЗТ-ийн эрхлэгч /     

Ким Ён Ми /Хүрээ МХТДС-ийн багшийн хөгжлийн төвийн дарга/

Р.Мижиддорж /МУБИС-ийн МЗТ-ийн дэд профессор/ 

Б.Мөнхбаяр /ШУТИС-МХТС, МСАБ-ын эрхлэгч/

Ч.Мөнхнасан /МХТ-ийн Ахисан түвшний салбарын эрхлэгч

Б.Наранчимэг /МУИС-МТЭС, МКУТ-ийн дэд профессор/

Н.Оюун-Эрдэнэ /МУИС-МТЭС, МКУТ-ийн профессор/

Б.Сувдаа /МУИС-МТЭС, МКУТ-ийн дэд профессор/

Д.Ууганбаатар /ШУА-ийн Математик, тоон технологийн хүрээлэнгийн захирал/

А.Хүдэр /ШУТИС-МХТС, КУС-ын эрхлэгч/

Д.Цэдэвсүрэн /МУБИС-ийн СЦШХ-ийн дарга/

Шин Гуан Чол /Хүрээ МХТДС-ийн Компьютерын ухааны тэнхимийн эрхлэгч/

Э.Шүрэнцэцэг /МУИС-МТЭС, ЭХИТ-ийн ахлах багш, доктор/

ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ХОРООНЫ ДАРГА:

А. Одгэрэл /ШУТИС-МХТС, ЭС-ын эрхлэгч/

ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ХОРООНЫ ГИШҮҮД:

Г.Уртнасан /ШУТИС – МХТС/

Ц.Тэнгис /ШУТИС – МХТС/

Б.Дорж /ШУТИС – МХТС/

Ч.Батчулуун /ШУТИС – МХТС/

Б.Луубаатар /ШУТИС – МХТС/

Ц.Сугир /ШУТИС – МХТС/

М.Өлзий-Орших /ШУТИС – МХТС/

Б.Бат-Эрдэнэ /ШУТИС – МХТС/

А.Мөнхбат /ШУТИС – МХТС/

М.Сэлэнгэ /ШУТИС – МХТС/

А.Сундий /ШУТИС – МХТС/

Г.Ууганчимэг /ШУТИС – МХТС/