ХУРЛЫН СЭДЭВ:

БОЛОВСРОЛЫН САЛБАР ДАХЬ ДИЖИТАЛ ТЕХНОЛОГИ


ХУРЛЫН ЗОРИЛГО:

Компьютерийн ухаан, мэдээллийн технологийн чиглэлээр сургалт, судалгааны үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, багш, судлаач, эрдэмтэд судалгааны ажлын үр дүнгээ хэлэлцүүлэх, санал бодлоо солилцох, мэдээлэл түгээх, мэдлэг туршлагаа хуваалцах таатай нөхцөл бүрдүүлэхэд оршино.


СЭДЭВ, ЧИГЛЭЛ:

 • Цахим сургалт
 • Хиймэл оюун ухаан
 • Холбоо, сүлжээ, мэдээллийн аюулгүй байдал
 • Электрон систем, дохио боловсруулалт
 • Мэдээллийн технологийн хэрэглээ
 • Цахим засаглал
 • МТ, Компьютерийн ухааны боловсрол
 • Боловсролын салбар дахь дижитал шилжилт

ЧУХАЛ ОГНОО:

 • 2022-04-03 -- Өгүүлэл хүлээн авах (Бүрэн хэмжээий өгүүлэл авах)
 • 2022-04-15 -- Хариу өгөх (Тэнцсэн өгүүллийг зарлах)
 • 2022-04-12    Өгүүллийг шүүмжлэгч рүү илгээх
 • 2022-04-23    Шүүмжийг зохиогч руу илгээх
 • 2022-04-26    Шүүмжийн дагуу засварласан өгүүллийг илтгэгчээс авч, шүүмжлэгч рүү илгээх
 • 2022-04-30    2 дахь уншилтыг авах, шийдвэр гаргах
 • 2022-04-29 -- Эцсийн өгүүллийг хүлээн авах (Эмхтгэлд хэвлэгдэх өгүүлэл)
 • 2022-05-13 -- Хурал зохион байгуулах