ММТ-2019

Монголын мэдээллийн технологи-2019 эрдэм шинжилгээний хурал нь 2019 оны 5 сарын 3-нд Улаанбаатар хотод Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн Төв номын сангийн байранд зохион байгуулагдах бөгөөд мэдээллийн технологийн чиглэлээр сургалт судалгаа эрхэлж буй байгууллагуудын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, багш, судлаач, эрдэмтэд санал бодлоо солилцох, харилцан шинэ мэдээлэл түгээх, шинжилгээ судалгааны ажлаа танилцуулах таатай нөхцөл бүрдүүлэхэд энэхүү хурлын гол зорилго оршино.

- Өгүүллийг  бичихдээ A4 цаасан дээр IEEE хурлын загварыг ашиглана.    (http://www.ieee.org/conferences_events/conferences/publishing/templates.html)

- Өгүүллийг pdf  хэлбэрээр хүлээн авна.

- Өгүүллийн хураангуй болон бүрэн өгүүллийг https://easychair.org/conferences/?conf=mmt20190 веб хаягаар хүлээн авна.

Өгүүлэл хүлээн авах болон бүртгүүлэх

Өгүүлэл хүлээн авах хугацаа

Сэдэв: Хиймэл Оюун Ухаан, Машин Сургалт, Зүйлсийн Интернэт, Програм Хангамжийн Инженерчлэл ба Хэрэглээ, Өгөгдлийн Сангийн Технологи, Их Өгөгдөл ба Өгөгдлийн уурхай.... нэмэлт мэдээлэл

Өгүүллийн хураангуй – 2019 оны 3 сарын 15

Бүрэн хэмжээний өгүүлэл - 2019 оны 4 сарын 2

Тэнцсэн өгүүллийг зарлах - 2019 оны 4 сарын 9

Өгүүлэл хүлээн авах: ММТ-2019 хурал нь өгүүллийн хураангуй болон бүрэн хэмжээний өгүүллийг хүлээн авна..... нэмэлт мэдээлэл

Эцсийн өгүүлэл - 2019 оны 4 сарын 19

Бүртгэлийн хураамж: ММТ-2019 хурал бүртгэлийн хураамжийг дараах байдлаар хүлээн авна... нэмэлт мэдээлэл

Хуралд оролцогчдийг бүртгэх - 2019 оны 5 сарын 3

 

Хурлын нэгдсэн хөтөлбөр

8:30 – 9:00

Бүртгэл

9:00 – 9:20

Нээлтийн үйл ажиллагаа

9:20 – 10:00

 

Уригдсан илтгэл I: 

10:00 – 10:40

 

Уригдсан илтгэл II. 

10:40 – 11:00

Цайны завсарлага

11:00 – 13:00

Салбар хуралдаан I. 

11:00 – 13:00

Салбар хуралдаан II

13:00 – 14:00

Өдрийн хоол 

14:00 – 16:00

 

Салбар хуралдаан III.

14:00 – 16:00

Салбар хуралдаан IV

16:00 – 16:20

Цайны завсарлага

16:20 – 18:20

Салбар хуралдаан V. 

16:20 – 18:20

Салбар хуралдаан VI. 

18:20 – 18:30

Хаалт

19:00 – 22:00

Хурлын хүлээн авалт