ММТ-2020

Монголын Мэдээллийн Технологи 2020 Эрдэм шинжилгээний хурал нь мэдээллийн технологи, мэдээллийн системийн чиглэлээр сургалт, судалгаа эрхэлж буй байгууллагуудын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, багш, судлаач эрдэмтэд судалгаа шинжилгээний ажлын үр дүнгээ танилцуулж, хэлэлцүүлэх, санал бодлоо солилцох, мэдээлэл түгээх, мэдлэг туршлагаа хуваалцах таатай нөхцөл бүрдүүлэхэд энэхүү хурлын гол зорилго оршино.

- Өгүүллийг  бичихдээ A4 цаасан дээр IEEE хурлын загварыг ашиглана.    (http://www.ieee.org/conferences_events/conferences/publishing/templates.html)

- Өгүүллийг pdf  хэлбэрээр хүлээн авна.

- Өгүүллийн хураангуй болон бүрэн өгүүллийг https://easychair.org/conferences/?conf=mmt2020 веб хаягаар хүлээн авна.

Өгүүлэл хүлээн авах болон бүртгүүлэх

Өгүүлэл хүлээн авах хугацаа

Сэдэв: Финтек, Хиймэл Оюун Ухаан, Машин Сургалт, Юмсын Интернэт, Програм Хангамжийн Инженерчлэл ба Хэрэглээ, Өгөгдлийн Сангийн Технологи, Их Өгөгдөл ба Өгөгдлийн уурхай.... нэмэлт мэдээлэл

Өгүүллийн хураангуй – 2020 оны 3 сарын 20

Бүрэн хэмжээний өгүүлэл - 2020 оны 4 сарын 10

Тэнцсэн өгүүллийг зарлах - 2020 оны 4 сарын 17

Өгүүлэл хүлээн авах: ММТ-2020 хурал нь өгүүллийн хураангуй болон бүрэн хэмжээний өгүүллийг хүлээн авна..... нэмэлт мэдээлэл

Эцсийн өгүүлэл - 2020 оны 4 сарын 27

Бүртгэлийн хураамж: ММТ-2020 хурал бүртгэлийн хураамжийг дараах байдлаар хүлээн авна... нэмэлт мэдээлэл

Хуралд оролцогчдийг бүртгэх - 2020 оны 5 сарын 11

 

Хурлын нэгдсэн хөтөлбөр

8:30 – 9:00

Бүртгэл

9:00 – 9:20

Нээлтийн үйл ажиллагаа

9:20 – 10:00

 

Уригдсан илтгэл I: 

10:00 – 10:40

 

Уригдсан илтгэл II. 

10:40 – 11:00

Цайны завсарлага

11:00 – 13:00

Салбар хуралдаан I. 

11:00 – 13:00

Салбар хуралдаан II

13:00 – 14:00

Өдрийн хоол 

14:00 – 16:00

 

Салбар хуралдаан III.

14:00 – 16:00

Салбар хуралдаан IV

16:00 – 16:20

Цайны завсарлага

16:20 – 18:20

Салбар хуралдаан V. 

16:20 – 18:20

Салбар хуралдаан VI. 

18:20 – 18:30

Хаалт

19:00 – 22:00

Хурлын хүлээн авалт