ММТ 2024 хурлын өгүүллийг Монгол эсвэл Англи хэлээр бичин ирүүлж болох бөгөөд сонгогдсон өгүүллүүдийг ICTFOCUS (https://ictfocus.org/) сэтгүүлд хэвлэнэ.

 

ХУРЛЫН СЭДЭВ: КИБЕР АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

 

ХУРЛЫН ЗОРИЛГО:

ММТ-2024 эрдэм шинжилгээний хурлын зорилго нь мэдээллийн технологи, харилцаа холбоо, компьютерын ухаан, мультимедиа технологи, электроник, кибер аюулгүй байдлын чиглэлээр сургалт, судалгааны үйл ажиллагаа явуулж буй их, дээд сургуулиуд болон төр, хувийн хэвшлийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, багш, судлаач, эрдэмтэд судалгааны ажлын үр дүнгээ хэлэлцүүлэх, санал бодлоо солилцох, мэдээлэл түгээх, туршлагаа хуваалцаж Монгол улсын мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын хөгжил, дижитал шилжилтэд хувь нэмрээ оруулахад оршино.

СЭДЭВ, ЧИГЛЭЛ:

 • Кибер аюулгүй байдал
 • Холбоо, сүлжээ
 • Электрон систем, дохио боловсруулалт
 • Тооцоолол, мэдээллийн технологийн хэрэглээ
 • Хиймэл оюун ухаан
 • Дижитал конвержинс

 

ЧУХАЛ ОГНОО:

 • 2024-04-03 -- Өгүүлэл хүлээн авах (Бүрэн хэмжээний өгүүлэл авах)
 • 2024-04-10 -- Өгүүлэл хүлээн авах (Бүрэн хэмжээний өгүүлэл авах)
 • 2024-04-22 -- Хариу мэдэгдэх (Тэнцсэн өгүүллийг зарлах)
 • 2024-04-24 -- Хариу мэдэгдэх (Тэнцсэн өгүүллийг зарлах)
 • 2024-05-05 -- Эцсийн өгүүллийг хүлээн авах (Эмхтгэлд хэвлэгдэх өгүүлэл)
 • 2024-05-23 -- Хурал зохион байгуулах