ММТ-2020

Монголын Мэдээллийн Технологи 2020 Эрдэм шинжилгээний хурал нь мэдээллийн технологи, мэдээллийн системийн чиглэлээр сургалт, судалгаа эрхэлж буй байгууллагуудын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, багш, судлаач эрдэмтэд судалгаа шинжилгээний ажлын үр дүнгээ танилцуулж, хэлэлцүүлэх, санал бодлоо солилцох, мэдээлэл түгээх, мэдлэг туршлагаа хуваалцах таатай нөхцөл бүрдүүлэхэд энэхүү хурлын гол зорилго оршино.

- Өгүүллийг  бичихдээ A4 цаасан дээр IEEE хурлын загварыг ашиглана.    (http://www.ieee.org/conferences_events/conferences/publishing/templates.html)

- Өгүүллийг pdf  хэлбэрээр хүлээн авна.

- Өгүүллийн хураангуй болон бүрэн өгүүллийг https://easychair.org/conferences/?conf=mmt2020 веб хаягаар хүлээн авна.

Өгүүлэл хүлээн авах болон бүртгүүлэх

Өгүүлэл хүлээн авах хугацаа

Сэдэв: Финтек, Хиймэл Оюун Ухаан, Машин Сургалт, Юмсын Интернэт, Програм Хангамжийн Инженерчлэл ба Хэрэглээ, Өгөгдлийн Сангийн Технологи, Их Өгөгдөл ба Өгөгдлийн уурхай.... нэмэлт мэдээлэл

Бүрэн хэмжээний өгүүлэл - 2020 оны 10 сарын 25

Тэнцсэн өгүүллийг зарлах - 2020 оны 10 сарын 28

Өгүүлэл хүлээн авах: ММТ-2020 хурал нь өгүүллийн хураангуй болон бүрэн хэмжээний өгүүллийг хүлээн авна..... нэмэлт мэдээлэл

Эцсийн өгүүлэл - 2020 оны 10 сарын 31

Бүртгэлийн хураамж: ММТ-2020 хурал бүртгэлийн хураамжийг дараах байдлаар хүлээн авна... нэмэлт мэдээлэл

Хуралд оролцогчдийг бүртгэх - 2020 оны 11 сарын 02

 

Хурлын нэгдсэн хөтөлбөр

 

Цаг

Хөтөлбөр

Байршил

08:30 – 09:00

Бүртгэл

СЭЗИС-ийн С байр, IV давхар Танхим 401

09:00 – 09:15

Нээлтийн үйл ажиллагаа

 

09:00 – 09:05

Ж.Батхуяг / Профессор, СЭЗИС-ийн Ахисан түвшний судалгаа, сургалт хариуцсан проректор/

СЭЗИС-ийн С байр, IV давхар, Танхим 401

09:05 – 09:15

А.Эрдэнэбаатар / Профессор, ММТКонсерциумын гүйцэтгэх захирал/

09:15 – 10:05

Уригдсан илтгэл

 

09:15 – 09:35

Финтекийн хөгжил: Өнгөрсөн, одоо, ирээдүй

Э.Анар /Монгол Банкны Төлбөр тооцооны газрын захирал/

СЭЗИС-ийн С байр, IV давхар, Танхим 401

09:35 – 10:05

"Psy-Fintech"

Г. Мандухай, Монголын ФинТекийн Холбоо, Хатан Суудал Инвест ББСБ, Zeely аппликейшний сургалт хөгжүүлэлтийн албаны дарга

10:05 – 10:20

Завсарлага

 

10:2012:00

Салбар хуралдаан I - Хиймэл оюун ухаан

СЭЗИС-ийн С байр, IV давхар, Танхим 401

12:00 – 13:30

Үдийн зоог

 

13:30 – 14:00

Үзүүлэн илтгэл

СЭЗИС-ийн С байр, IV давхар, Танхим 401

14:00 – 15:30

Салбар хуралдаан II-Холбоо, сүлжээ, мэдээллийн аюулгүй байдал

Салбар хуралдаан IV-Мэдээлэл технологийн хэрэглээ

СЭЗИС-ийн С байр Танхим 401-A, 401-B

15:30 – 15:45

Завсарлага

 

15:45 – 16:45

Салбар хуралдаан III-Электрон систем, дохио боловсруулалт

Салбар хуралдаан V-Цахим засаглал

СЭЗИС-ийн С байр Танхим 401-A, 401-B

16:45 – 17:00

Хаалтын ажиллагаа

СЭЗИС-ийн С байр Танхим 401

18:00 – 21:00

Хүлээн авалт