Бүртгэл

Хуралд илтгэгчийн бүртгэл

БҮРТГЭЛИЙН ХУРААМЖ

Хураамж

Мөнгөн дүн /төгрөг/

Хуралд оролцогч

120,000 ₮

 

 

БҮРТГЭЛИЙН ХУРААМЖ ШИЛЖҮҮЛЭХ:

 

 

Байгууллагын нэр: МУИС, Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль

Банкны нэр: Хаан банк

Банкны дансны дугаар: 5041339528

Гүйлгээний утга: ММТ2023, Төлөгч байгууллагын нэр(эсвэл Easy chair-д submit хийсэн paper ID), утас

Мөнгөн дүн: 120,000.00 MNT

 

 

ОРОЛЦОГЧЫН ХУРААМЖИНД ДАРААХ ЗҮЙЛС БАГТАНА:

 

 

  • Салбар хуралдаанууд болон постер илтгэлд оролцох эрхтэй.
  • Цай кофе, өдрийн хоолоор үйлчлүүлэх.
  • Wifi интернет ашиглах.
  • Хүлээн авалт

 

 

БҮРТГЭЛИЙН ХУРААМЖИЙГ ЦУЦЛАХ ЖУРАМ

 

 

Бүртгэлийн хураамжийг буцаан олгох боломжгүй. Хураамж нь хурал зохион байгуулах комиссын зөвшөөрөлтэй хурлын үйл ажиллагааны зардалд шилжинэ.