Бүртгэл

Бүртгэлийн хураамж

Хураамж

Мөнгөн дүн /төгрөг/

Хуралд оролцогч

120,000 ₮

 

Бүртгэлийн хураамж шилжүүлэх:

Байгууллагын нэр: Монгол Улсын Их Сургууль

Банкны нэр: Хаан банк

Банкны дансны дугаар: 5041339528

Гүйлгээний утга: ММТ2018, Төлөгч байгууллагын нэр, утас

Мөнгөн дүн: 120,000.00 MNT

 

Оролцогчын хураамжинд дараах зүйлс багтана:

Салбар хуралдаанууд болон постер илтгэлд оролцох эрхтэй.

Хурлын эмхтгэл хүлээн авах.

Цай кофе, өдрийн хоолоор үйлчлүүлэх.

Wifi интернет ашиглах.

 

Бүртгэлийн хураамжийг цуцлах журам

Бүртгэлийн хураамжийг буцаан олгох боломжгүй. Хураамж нь хурал зохион байгуулах комиссын зөвшөөрөлтэй хурлын үйл ажиллагааны зардалд шилжинэ.