Бүртгэл

Бүртгэлийн хураамж

Хураамж

Мөнгөн дүн /төгрөг/

Хуралд оролцогч

120,000 ₮

 

Бүртгэлийн хураамж шилжүүлэх:

Байгууллагын нэр: Санхүү Эдийн Засгийн Их Сургууль

Банкны нэр: Худалдаа хөгжлийн банк

Банкны дансны дугаар: 2612007984

Гүйлгээний утга: ММТ2020, Төлөгч байгууллагын нэр, утас

Мөнгөн дүн: 120,000.00 MNT

Оролцогчын хураамжинд дараах зүйлс багтана:

Салбар хуралдаанууд болон постер илтгэлд оролцох эрхтэй.

Хурлын эмхтгэл хүлээн авах.

Цай кофе, өдрийн хоолоор үйлчлүүлэх.

Wifi интернет ашиглах.

Хүлээн авалт

Бүртгэлийн хураамжийг цуцлах журам

Бүртгэлийн хураамжийг буцаан олгох боломжгүй. Хураамж нь хурал зохион байгуулах комиссын зөвшөөрөлтэй хурлын үйл ажиллагааны зардалд шилжинэ.