Бүртгэл

Хуралд илтгэгчийн бүртгэл

БҮРТГЭЛИЙН ХУРААМЖ

Хураамж

Мөнгөн дүн /төгрөг/

Хуралд оролцогч

150,000 ₮

 

БҮРТГЭЛИЙН ХУРААМЖ ШИЛЖҮҮЛЭХ:

           Байгууллагын нэр: ШУТИС МХТС

Банкны нэр:  ХХБ банк

Банкны дансны дугаар: 2611184513

Гүйлгээний утга: ММТ2024, Төлөгч байгууллагын нэр (эсвэл Easy chair-д submit хийсэн paper ID), утас

Мөнгөн дүн:  150,000 MNT

 

ОРОЛЦОГЧЫН ХУРААМЖИНД ДАРААХ ЗҮЙЛС БАГТАНА.

  • Салбар хуралдаанууд болон постер илтгэлд оролцох эрхтэй.
  • Цай кофе, өдрийн хоолоор үйлчлүүлэх.
  • Wi-Fi интернет ашиглах.
  • Хүлээн авалт

 

БҮРТГЭЛИЙН ХУРААМЖИЙГ ЦУЦЛАХ ЖУРАМ

Бүртгэлийн хураамжийг буцаан олгох боломжгүй. Хураамж нь хурал зохион байгуулах комиссын зөвшөөрөлтэй хурлын үйл ажиллагааны зардалд шилжинэ.