Өгүүллийн архив

Финтек 2020
Сэдэв Зохиогч Файл
Хиймэл оюун ухаан
Холбоо, сүлжээ, мэдээллийн аюулгүй байдал
Электрон систем, дохио боловсруулалт
Мэдээлэл технологийн хэрэглээ
Цахим засаглал
Үндсэн хуралдаан
1

Хурлын эмхэтгэл

Үзэх