Хугацаа

 

Өгүүлэл хүлээн авах болон бүртгүүлэх

Өгүүлэл хүлээн авах хугацаа

Сэдэв: Финтек, Хиймэл Оюун Ухаан, Машин Сургалт, Зүйлсийн Интернэт, Програм Хангамжийн Инженерчлэл ба Хэрэглээ, Өгөгдлийн Сангийн Технологи, Их Өгөгдөл ба Өгөгдлийн уурхай.... нэмэлт мэдээлэл

Бүрэн хэмжээний өгүүлэл - 2020 оны 10 сарын 25

Тэнцсэн өгүүллийг зарлах - 2020 оны 10 сарын 28

Өгүүлэл хүлээн авах: ММТ-2020 эрдэм шинжилгээний хуралд өгүүллийн хураангуй болон бүрэн хэмжээний өгүүллийг хүлээн авна..... нэмэлт мэдээлэл

Эцсийн өгүүлэл - 2020 оны 10 сарын 31

Бүртгэлийн хураамж: ММТ-2020 эрдэм шинжилгээний хурлын бүртгэлийн хураамжийг дараах байдлаар хүлээн авна... нэмэлт мэдээлэл Хуралд оролцогчдийг бүртгэх - 2020 оны 11 сарын 02

MMT-2020 эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулагдах өдөр

2020 оны 11 сарын 11