Хугацаа

 

ЧУХАЛ ОГНОО:

  • 2023-03-27 -- Өгүүлэл хүлээн авах (Бүрэн хэмжээний өгүүлэл авах)
  • 2023-04-03 -- Өгүүлэл хүлээн авах (Бүрэн хэмжээний өгүүлэл авах)
  • 2023-04-17 -- Хариу мэдэгдэх (Тэнцсэн өгүүллийг зарлах)
  • 2023-04-18 -- Хариу мэдэгдэх (Тэнцсэн өгүүллийг зарлах)
  • 2023-04-24 -- Эцсийн өгүүллийг хүлээн авах (Эмхтгэлд хэвлэгдэх өгүүлэл)
  • 2023-05-12 -- Хурал зохион байгуулах