Хугацаа

 

Өгүүлэл хүлээн авах болон бүртгүүлэх

Өгүүлэл хүлээн авах хугацаа

Сэдэв: Хиймэл Оюун Ухаан, Машин Сургалт, Зүйлсийн Интернэт, Програм Хангамжийн Инженерчлэл ба Хэрэглээ, Өгөгдлийн Сангийн Технологи, Их Өгөгдөл ба Өгөгдлийн уурхай.... нэмэлт мэдээлэл

Өгүүллийн хураангуй  2019 оны 3 сарын 15

Бүрэн хэмжээний өгүүлэл - 2019 оны 4 сарын 2

Тэнцсэн өгүүллийг зарлах - 2019 оны 4 сарын 9

Өгүүлэл хүлээн авах: ММТ-2019 хурал нь өгүүллийн хураангуй болон бүрэн хэмжээний өгүүллийг хүлээн авна..... нэмэлт мэдээлэл

Эцсийн өгүүлэл - 2019 оны 4 сарын 19

Бүртгэлийн хураамж: ММТ-2019 хурал бүртгэлийн хураамжийг дараах байдлаар хүлээн авна... нэмэлт мэдээлэл

Хуралд оролцогчдийг бүртгэх - 2019 оны 5 сарын 3