Нэгдсэн хөтөлбөр

Хурал 2019 оны 5-р сарын 3-ны өдөр 09:00 цагт ШУТИС-ийн Төв номын сангийн  хурлын танхим (E-604) -д зохион байгуулагдана.

8:30–9:00

Бүртгэл

9:00–9:30

Нээлтийн үйл ажиллагаа

 

Б.Очирбат /ШУТИС-ийн ректор, профессор./

 

Б.Чинбат /ХХМТГ-ын дарга/

 

А.Эрдэнэбаатар /ММТК-ын гүйцэтгэх захирал, профессор./

9:30-9:40

Дурсгалын зураг авахуулах

9:40–10:40

 

 

Нэгдсэн хуралдаан. Уригдсан илтгэл

Илтгэл 1: “Smart Home with Soft-Intelligence & IoT Technology”

Chin-Lin Hu, Associate Professor, Dept. Communication Engineering, National Central University, Taiwan (R.O.C.)

Илтгэл 2: “Цахим шилжилт ба төрийн бодлого”

УИХ-ын цахим бодлогын түр хороо

10:40–11:00

Цайны завсарлага 

11:00–12:30

Салбар хуралдаан I. Хиймэл оюун

Салбар хуралдаан II. Холбоо, сүлжээ

 

13:00–14:00

Үдийн зоог

14:00 -14:30

Постер илтгэлүүдтэй танилцах

14:30–16:00

Салбар хуралдаан III. Электрон систем, дохио боловсруулалт

 

 

Салбар хуралдаан IV. Мэдээллийн технологийн хэрэглээ

 

16:00–16:15

Цайны завсарлага 

16:15–17:45

Салбар хуралдаан V. Тооцоолол, системийн загварчлал

 
 

Салбар хуралдаан VI. Сургалтын салбар: Их өгөгдөл