Нэгдсэн хөтөлбөр

ММТ 2020 Эрдэм шинжилгээний хурлын хөтөлбөр

2020 оны 11-р сарын 11-ний өдөр

Цаг

Хөтөлбөр

Байршил

08:30 – 09:00

Бүртгэл

СЭЗИС-ийн С байр, IV давхар Танхим 401

09:00 – 09:15

Нээлтийн үйл ажиллагаа

 

09:00 – 09:05

Ж.Батхуяг / Профессор, СЭЗИС-ийн Ахисан түвшний судалгаа, сургалт хариуцсан проректор/

СЭЗИС-ийн С байр, IV давхар, Танхим 401

09:05 – 09:15

А.Эрдэнэбаатар / Профессор, ММТКонсерциумын гүйцэтгэх захирал/

09:15 – 10:05

Уригдсан илтгэл

 

09:15 – 09:35

Финтекийн хөгжил: Өнгөрсөн, одоо, ирээдүй

Э.Анар /Монгол Банкны Төлбөр тооцооны газрын захирал/

СЭЗИС-ийн С байр, IV давхар, Танхим 401

09:35 – 10:05

"Psy-Fintech"

Г. Мандухай, Монголын ФинТекийн Холбоо, Хатан Суудал Инвест ББСБ, Zeely аппликейшний сургалт хөгжүүлэлтийн албаны дарга

10:05 – 10:20

Завсарлага

 

10:2012:00

Салбар хуралдаан I - Хиймэл оюун ухаан

СЭЗИС-ийн С байр, IV давхар, Танхим 401

12:00 – 13:30

Үдийн зоог

 

13:30 – 14:00

Үзүүлэн илтгэл

СЭЗИС-ийн С байр, IV давхар, Танхим 401

14:00 – 15:30

Салбар хуралдаан II-Холбоо, сүлжээ, мэдээллийн аюулгүй байдал

Салбар хуралдаан IV-Мэдээлэл технологийн хэрэглээ

СЭЗИС-ийн С байр Танхим 401-A, 401-B

15:30 – 15:45

Завсарлага

 

15:45 – 16:45

Салбар хуралдаан III-Электрон систем, дохио боловсруулалт

Салбар хуралдаан V-Цахим засаглал

СЭЗИС-ийн С байр Танхим 401-A, 401-B

16:45 – 17:00

Хаалтын ажиллагаа

СЭЗИС-ийн С байр Танхим 401

18:00 – 21:00

Хүлээн авалт